Servis Takip

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çoğu sektörde, üretim aşamasında insan gücünün kullanımı azalmakta yerini makinelere bırakmaktadır. Fakat iş makinelerinden sürekli yüksek verim alınabilmesi için periyodik olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Yapılacak bakımlar önceden planlanmalıdır. Gerekli malzemeler stokta bulundurulmalı böylece herhangi bir arızada sorun en kısa zamanda çözülerek üretim devam etmelidir.

Makinelerin arızaları, yapılan bakımlar, karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler, tüketilen malzemeler, bakım yapan ekipler ve bunun gibi daha bir çok kriter göze alındığında üretimin devamlılığı için tüm bunların bilgisayar ortamında planlanması, işlenmesi ve raporlanması en akıllıca çözümdür. Böylelikle geçmişe yönelik veriler raporlanarak yapılan hatalar gözlenebilir. Geleceğe yönelik daha mantıklı planlar yapılabilir. Bakım yapan ekip daha verimli çalışabilir.

ilgisoft Servis Takip sistemi ile işletmenizin makine bakım planlarını en iyi şekilde düzenleyebilir, bakım bilgilerini bilgisayar ortamında saklayabilir ve gerektiğinde raporlayabilirsiniz. Sistem web tabanlı teknolojiler kullandığı için her bilgisayar için ayrı kurulum gerektirmez. Sadece tek bir bilgisayarda değil sisteme bağlı her bilgisayardan istediğiniz anda işlem yapabilir, rapor alabilirsiniz. Makine operatörü de bakımın ne aşamada olduğunu takip edebilir. Servis takip programının modülleri aşağıda kısaca anlatılmıştır.

Tanımlamalar

Sistemde kullanılacak bilgiler buradan girilir. Kullanıcılar, tedarikçiler, departmanlar, makineler, malzemeler, periyotlar, ölçü birimleri, para birimleri, döviz kurları tanımlanır. Bakım yapılırken yapılacak müdahale tipleri, müdahaleler ve çözümler tanımlanır. Bu genel bilgiler bakım yapılırken seçilmek üzere gelir. Böylelikle daha detaylı raporlar elde edilebilir. Hangi müdahalenin tahmini olarak ne kadar zaman alacağı bilgisi girilebilir ve makineler gruplanabilir, kullanıcılar gruplanarak ekipler oluşturulabilir.

dkmTakip

Koruyucu Bakım

Makinenin işleyişinde bir yanlışlık olduğu arıza oluşabileceğinin anlaşılması gibi durumlarda arıza oluşmadan o anda yapılan bakım türüdür. Bu şekilde anında müdahale edilerek arızaların önüne geçilebilir.

Periyodik Bakım Planları

Makinelerin uzun ömürlü olarak durmadan çalışabilmesi, bu sayede üretimin aksamaması için en yangın olarak kullanılan bakım tipi periyodik bakımdır. ilgisoft servis takip sisteminde kullanıcı tarafından tanımlanan belli aralıklardaki periyotlar kullanılarak bir makineye yada makine grubuna periyodik bakım tanımı yapılabilir. Sistem bakım zamanı geldiğinde otomatik olarak iş emri oluşturacak, bakımın yapılması gerektiğini bildirecektir.

dkmTakip

Planlı Bakım Planları

Periyodik bakımın gerekmediği yada yetersiz kaldığı durumlar olabilir veya ekstra bakım gerektiren özel durumlar olabilir. Bu tip durumlarda belli bir makine grubuna veya tek bir makineye sadece bir kez yapılmak üzere ileri bir tarih için plan yapılabilir. Zamanı geldiğinde sistem iş emri oluşturarak bakım yapılması gerektiğini belirtir.

dkmTakip

Bakım Kontrol Listeleri

Makineler için tanımlanan belli periyotlarda tekrarlanan bakımlar planlanırken belli bir kontrol listesi tanımlanabilir. Bu kontrol listesinde hangi makine için, hangi periyotta, hangi müdahale tipinde nasıl bir müdahale yapılacağı bilgileri girilir. Bakım günü geldiğinde aktif bakım için tanımlı bir kontrol listesi varsa mutlaka yapılması gereken müdahaleler listelenerek bakıma daha düzenli bir yön verilir. İşlem yapıldığında kontrol listesinde yapıldı olarak işaretlenir.

dkmTakip

Yıllık Plan Çizelgesi

Planlanan bakımlar 52 haftaya bölünmüş bir çizelgede her periyot için farklı bir renkte işaretlenen hücreler sayesinde bir sene boyunca hangi makineye hangi hafta ne tip bir bakım yapılacağı izlenebilir.

dkmTakip

Bakımlar

Koruyucu, periyodik, planlı ve arızi bakımlar farklı menülerde seçilerek yapılan, yapılması gereken, bakımlar yada arızalar listelenebilir. Bu listeden bakım seçilerek bakıma başlanır. Ayrı sekmelerde işlemler yapılarak bakım yapıldı olarak işaretlenir bu işlemler aşağıdaki sekmelerde gerçekleşir.

  • Müdahaleler : Belirtilen zaman dilimleri arasında yapılan müdahaleler detaylı olarak sisteme girilir Sorunların nas çözümlendiği bilgileri girilir
  • Kontrol Listesi : Sadece periyodik bakımlarda kullanılan bu sekme sayesinde önceden tanımlanmış yapılması gereken işlemler listelenir. Yapılanlar otomatik olarak işaretlenir. Malzemeler bu sekmede bakımda kullanılan malzemeler ve ne kadar kullanıldığı bilgileri sisteme girilir. Malzeme stok durumları da burada görülmektedir.
  • Onaylayanlar :Bakımın yapıldığını onaylayan departman sorumluları belirtilir.
  • Notlar :Bakımla ilgili genel notlar buraya yazılabilir.
  • Detay : Bakımla ilgili bilgilerin bulunduğu alan. Bakım başlangıç tarihi, bitiş tarihi buradan eğiştirilir. ekip yada firma seçilebilir.
dkmTakip

Arıza bildirisi

Bu alanda departman ve makinesi seçilerek arıza bildirisi yapılabilir. Admin kullanıcısının haricindeki normal kullanıcılar da bu alanı kullanarak kendi departmanındaki makineler için arıza bildirisi yapabilir ve arızayı takip edebilir. İş Emirleri Mevcut hafta içinde yapılması gereken bakımlar, arızalanan bakım yapılması gereken makineler , geçmiş tarihte yapılması gereken fakat hala yapılmamış bakımlar iş emirlerine otomatik olarak gelir. Buradan işlem seçilerek bakıma başlanır

dkmTakip

Raporlar

Hangi makine kaç kere arızalandığı, en fazla, Devam eden makine bakım durumları, hangi hafta hangi bakımların yapılacağı, bakımda harcanan malzemeler, malzeme stok durumları, en fazla karşılaşılan arıza nedenleri, bakımları yapanlar, malzeme beklenen müdahaleler, üretim kayıpları gibi rapor dökümleri ve grafikler detaylı kıstaslara göre izlenebilir.

dkmTakip dkmTakip